Standardni Multi page sajt se svakako preporučuje za veće kompanije, za veće ponude na sajtu ili ukoliko sadrži veliku galeriju slika, kako bi sve preglednije izgledalo za korisnike. Ukoliko se radi o shop-u, Multi page je neizostavan način izrade sajta.

 

"Posavetujte se sa nama oko izbora sajta!"

Možete imati neograničen broj stranica na sajtu, ali se neki standard zna i preporučuje se određeni broj stranica, kako osnovnih i neophodnih stranica, tako i dodatnih stranica koje moraju biti na sajtu radi pružanja više informacija korisnicima na sajtu.