– Preko 500 miliona ljudi koristi Google Translate, kako navodi Google Translate Blog. Čak i njegovi protivnici moraju priznati da je ovaj broj ogroman, naročito ako se kao poređenje uzme to da čitava Evropska Unija ima 508 miliona stanovnika. Pre 10 godina, kada se ovaj alat prvi put pojavio, broj korisnika merio se stotinama. Ova razlika u brojkama svakako ukazuje na to kolika je njegova popularnost među korisnicima interneta.
Google Translate svakodnevno prevede preko 100 milijardi reči. Ovaj gotovo nezamisliv broj od 11 cifara jednak je broju reči koji se može naći u 128 000 primeraka Biblije. Zamislite gomilu knjiga te veličine i broj reči koji se u njima nalaze. A to je broj reči koji se prevede svakog dana uz pomoć ovog alata.
Google Translate danas podržava 103 jezika. Kada se prvi put pojavio 2006. godine bilo ih je samo dva, a to su bili Engleski i Arapski.

Koliko dnevno puta uđete na Google Translate da prevedete neki tekst, pesmu ili samo neku reč?

– Uprkos činjenici da je Google američka kompanija, interesantna je činjenica da 92% korisnika Google Translate-a živi izvan granica SAD, a najveći broj korisnika živi u Brazilu. Baza podataka Google Translate-a je izuzetno velika i uz pomoć nje formiraju se, a zatim prilikom obrade traže i obrasci za prevođenje odgovarajućih izraza. Ona se ažurira gotovo svakodnevno, a najveći i najznačajniji izvori su joj Biblija, kao knjiga koja je prevedena na gotov sve svetske jezike makar jednom
– Ukoliko primetite greške u prevodu, možete ih prijaviti na platformi Translate Community. Ovo zapravo predstavlja neprocenjivu uslugu kreatorima ovog alata jer ga na taj način unapređuju, ali i sprečavaju pojavu grešaka koje mogu biti i veoma ozbiljne u zavisnosti od jezika i kulture određene zemlje.
– Najtraženiji jezici, kada je prevod sa engleskog jezika u pitanju su arapski, ruski, portugalski i indonežanski. Ukoliko nemate intenzivnu poslovnu saradnju sa ovim govornim područjima, Google Translate vam tu može biti od prilične koristi.