Održavanje sajta je neophodno, kako bi sajt funkcionisao i izgledao dostojno i pristojno. Može se raditi na redovnoj osnovi ili sa vremena na vreme. Dok se sajt ažurira, pristup sajtu može biti privremeno ograničen uz obaveštenje korisnicima da sajt neće biti dostupan tokom određenog vremenskog perioda ažuriranja.

Redovno održavajte svoj sajt i obnavljajte sadržaj na njemu!

Ako su manje promene ne mora se prekidati rad sajta, a ukoliko je potrebno uraditi veći broj izmena na sajtu sve može potrajati i do nekoliko sati ili dana, ali takođe se može sve uraditi i na test verzijama sajta, na nekom od poddomena, pa zatim samo prekopirati na glavni sajt.