Vito Sprint je kompanija koja vrši prevoz putnika do najvećih gradova širom Evrope. Kombi prevoz je vremenom posato sve popularniji, najviše iz razloga što stižete na destinaciju brže nego autobusom i što Vas dovoze direktno na željenu adresu. Na sajtu se nalazi forma za naručivanje prevoza sa lokacijom, vremenom polaska i ostalim informacijama.

Klijent

Vito Sprint

Oblast

Auto prevoznik

Usluge

Kombi prevoz putnika

Lokacija

Beograd, Srbija

www.vitosprint-prevoz.com/