Najnovije Sportske vesti na jednom mestu. Portal ProSport pruža sveže vesti iz sveta sporta i  informacije iz sveta Kladionica, imaju rubriku Tip Dana i Tiket Dana, kao i Recenzije Kladionica. Na ovom Sportskom Portalu se možete reklamirati u vidu banera. Sajt koji je potpuno drugačiji do sada viđenih Sportskih Portala.

Napravljen je prvi sajt, a zatim se nakon izvesnog vremena (godinu i po dana), radio i novi sajt, potpuno redizajniran, sa mnogo više opcija i funkcija.

Klijent

ProSport

Oblast

Vesti

Usluge

Sportske vesti

Lokacija

Beograd, Srbija

www.sportske-vesti.rs

Leave comment: