Neprekidno navlačenje i svlačenje rukavica i prskanje dezinfekcionim sredstvom nije baš praktično rešenje, a pogotovo ne u situacijama kada nam se žuri. Otvaranje vrata rukavom nije garant da se virus ipak neće zadržati.

Kako bi sprečili širenje COVID-19, ali i drugih opasnih bacila, osmislili smo jednu zaista revolucionarnu, a tako jednostavnu alatku, koja može da pomogne u sprečavanju širenja klica. U pitanju je naš proizvod ANTIVIRUS KVAKA.

Klijent

Antivirus Kvaka

Oblast

Bezbednost

Usluge

Zaštita od virusa

Lokacija

Beograd, Srbija

www.antivirus-kvaka.rs

Back To Top