Sitemap služi kao lista svih stranica Vašeg sajta i detaljnije objašnjava šta je sadržina tih stranica. Naprednije verzije mogu da služe kao spisak svih video fajlova, svih slika ili vesti celog sajta. Zašto je to bitno? Najvažniji razlog su pretraživači. Sitemap olakšava pretraživačima da “obiđu" i popišu sve stranice Vašeg sajta. Kakvu konkretnu korist imamo od toga?

Ubacivanje Sitemap.xml fajla je još samo jedna u nizu usluga koje možete pronaći na našem sajtu.

Kada objavite novi sadržaj na sajtu, želite da taj sadržaj što pre “obiđu" pretraživači i da taj sadržaj skoro momentalno postane dostupan široj populaciji. Sitemap Vam olakšava u tome, jer pretraživačima gotovo momentalno kažete da postoji još jedna strana sajta koju bi trebalo da obiđu.