SSL sertifikat je parče koda na vašem web serveru koje omogućava bezbednu online komunikaciju. Kada web browser uspostavi kontakt sa bezbednim sajtom, SSL sertifikat omogućava kriptovanu vezu. SSL sertifikati takođe ulivaju poverenje jer svaki sadrži podatke za identifikaciju. Kada pošaljete zahtev za izdavanje SSL Sertifikata, treća strana (Symantec, Thawte ili GeoTrust) verifikuje podatke o Vašoj organizaciji i izdaje Vam jedinstveni sertifikat koji sadrži te podatke.

 

"Nemojte oterati posetioce sa sajta, tako što će im izaći ekran sa upozorenjem da Vaš sajt nije bezbedan. Kontaktirajte provajdera za ovu uslugu, a takođe i mi možemo ubaciti SSL sertifikat na Vaš sajt."

Ovo je postalo neophodno ukoliko želite da korisnici na Vaš sajt pristupaju neometano, a i najbitnija stvar je da Google daje prednost u pretrazi sajtovima koji imaju instaliran SSl sertifikat.