CMS (engl. Content Management System) je sistem za dinamičko upravljanje sadržajem. CMS predstavlja programsku aplikaciju uz pomoć koje se može, bez poznavanja programiranja, upravljati sadržajem. Najčešća vrsta CMS-a je web koji služi za upravljanje sadržajem na Internet prezentacijama i Internet aplikacijama korišćenjem HTML, Javascript i PHP programskih jezika za prikazivanje sadržaja i MySQL Server baze podataka u kojoj se pamti sadržaj.

 

"Na ovaj način možete i sami napraviti svoj sajt uz pomoć nekih od ponuđenih aplikacija. Ali, svakako je naš predlog da ovaj posao prepustite stručnom licu."

Neke od najzastupljenijih CMS platformi su WordPress, Joomla, Drupal, Magento…