Permalink ili stalna veza je URL adresa koja ima zadatak da ostane nepromenjena tokom dužeg vremenskog perioda. Permalinkovi u osnovi treba da izgledaju jednostavno i laki za pamćenje, kao i da imaju veze sa onim što se na njemu nalazi, pogotovo zbog pretraživača. Svaka web stranica ima tu jedinstvenu URL adresu koju korisnici unose na adresnoj traci svog browser-a.

"Od izuzetnog je značaja za optimizaciju sajta da Permalink-ovi budu pravilno postavljeni i nazivani!"

URL adresa se može pojavljivati u više oblika, ali je u najvećem broju slučajeva sačinjena od imena domena i ekstenzije (domen.rs, .com, .net). Savet, pažljivo birajte svoje domene i URL, radi što lakšeg čitanja i rangiranja u pretraživačima.