Ono što Google može da vidi na slikama jesu naslovi i alternativni tekst, koji nisu vidljivi sa korisničke strane. Ako ih napišete na pravi način, Google može da ih pročita, nakon čega će uslediti nagrada od Google-a, a to je bolje rangiranje u pretrazi, s’obzirom na to da je dodavanje alternativnog teksta jedan od faktora rangiranja najbolje je da Vam ova radnja postane svakodnevna praksa.

 

"Birajte kvalitetne slike za sajt, prilagođene i optimizovane, a opet i dobrog kvaliteta. Ukoliko niste sigurni kako, obratite se nama za pomoć."

Pored toga, slike je potrebno optimizovati da budu kvalitetne, ali i da imaju što je manje moguću veličinu zbog što veće brzine učitavanja sajta.