Kako treba da izgledaju fotografije za sajt?

January 10, 2020
Najvažniji faktor u oku posmatrača na jednom sajtu su fotografije. Svi volimo kada listamo neku stranicu da ugledamo lepe i profesionalne slike, koje prate temu o kojoj se na sajtu govori. Vaše fotografije treba da...